บริษัท พี.เอส.พี. สเปเชียลตี้ส์ จำกัด (มหาชน)
1 ถนน บรมราชชนนี แขวง อรุณอมรินทร์
เขต บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 ประเทศไทย
P.S.P. Specialties Public Company Limited
1 Boromrachachonanee Rd.,Arun-Amarin, Bangkoknoi, Bangkok, 10700,
Thailand.
cs@psp.co.th
+662 434 0540